Usluge

Posredovanje

Posredovanje

U prilici smo da vam ponudimo mogućnost akvizicije velikog broja projekata u Srbiji i Crnoj Gori u oblasti stanogradnje, poslovanja, tržnih i logističkih centara. Ponuđeni projekti su prošli prethodnu proveru i za njih su urađeni predinvesticioni elaborati na osnovu kojih možemo govoriti isključivo o potencijalno isplativim projektima. Takođe, u daljem sledu događaja stojimo vam na raspolaganju prilikom izrade svih vrsta due diligence izveštaja koji prethode ulasku u investiciju. Namera nam je, dakle, da vam ponudimo adekvatan projekat u skladu sa vašim zahtevima, kao i da vam pomognemo u slučaju da želite da prodate svoj projekat. Dobru uslugu ćemo vam pružiti i kada se pojavljujete u ulozi zakupca, odnosno zakupodavca.

Analize i izveštaji

Analize i izveštaji

Prilikom ulaska u bilo kakvu investiciju, neophodno je uraditi detaljne analize, istraživanje i ispitivanje tržišta, kao i studiju izvodljivosti. S obzirom na to da smo dugo i sami bili u ulozi investitora, apsolutno nam je jasno kakve su vaše potrebe. Sve naše analize rade se u konciznoj formi, a na osnovu realnih tržišnih parametara i adekvatnih procena o daljem razvoju tržišta.

Investicioni konsalting

Investicioni konsalting

Uspešno vođenje investicije podrazumeva uspešan, dobro uigran i često veoma brojan tim stručnjaka. Optimizacija troškova neminovno nameće outsourcing u mnogim segmentima. Naše poznavanje tržišta, kao i vrsni lokalni know-how preporučuju nas kao partnera koji vam može pomoći u svim oblastima. U svakom trenutku vam stojimo na raspolaganju. Tu smo da dopunimo ili odmenimo vaše resurse, a sve u cilju uspešnog odlučivanja i vođenja investicije.

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje

Predmetna oblast predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u sklapanju investicionog mozaika. Uspešno zatvaranje finansijske konstrukcije nužan je preduslov za realizaciju svakog projekta bez obzira na obim. Uz našu pomoć nema potrebe da gubite vreme i lično kontaktirate sa velikim brojem banaka i drugih finansijskih institucija. Dozvolite nam da u najkraćem roku za vas pronađemo najoptimalniji finansijski aranžman, bez obzira na to da li je u pitanju kredit, leasing, sale and lease back, i dr.

Upravljanje projektom

Upravljanje projektom

Ovo je verovatno najdeficitarnija oblast na domaćem tržištu. Svojim ili kombinovanim kapacitetima, zahvaljujući iskustvu stečenom kroz rukovođenje mnoštvom kapitalnih projekata koje smo u celosti izveli, možemo vam ponuditi navedenu uslugu na najvišem nivou. Pri upravljanju projektima neophodno je osloniti se na profesionalce koji vas prate, kako zarad uspešnosti investicije, tako i zbog drugih okolnosti poput zahteva banaka, budućeg kupca itd.

Upravljanje nekretninama

Upravljanje nekretninama

Teško je realizovati dobar projekat, a još teže kvalitetan portfolio. Svim nekretninama se mora upravljati na adekvatan način, kako bi se projektovani prihodi i planovi realizovali u punoj meri. I ova oblast podrazumeva adekvatan know-how koji smo stekli tokom prethodnih godina upravljajući sa više stotina hiljada kvadrata rezidencijalnog, poslovnog i komercijalnog prostora.