O kompaniji

Misija

Citibel Invest je kompanija koju čini tim vrhunskih stručnjaka, osnovana u cilju da klijentima pruži najširi spektar usluga na srpskom tržištu nekretnina.

Naša najveća komparativna prednost upravo je raznovrsnost usluga koje pružamo po principu one-stop-shop. Apsolutna posvećenost klijentima, kvalitetna profesionalna baza, kao i saradnja sa najboljim out-source resursima osnov su našeg poslovnog pristupa.

Menadžment

Dragana Ćirović je suosnivač kompanije. Rođena je 1961. god. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dalje se usavršavala kroz mnoštvo edukativnih seminara iz oblasti finansijskog menadžmenta, hartija od vrednosti, tržišta kapitala i dr.

U MPC Holdingu je od 1994. god., gde će se ubrzo zahvaljujući evidentnim kvalitetima pridružiti top menadžmentu, u svojstvu člana Upravnog odbora i potpredsednika za finansije i investicije.

Od 2002. god. je kao član uprave MPC Properties aktivno učestvovala u formiranju i brzoj ekspanziji jedne od najvećih investitorskih kompanija na područiju stare Jugoslavije. Njena uloga se prvenstveno ogledala u akviziciji, vođenju projekata i projektnom finansiranju u okviru portfolia od blizu 400.000m2.